تعرفه های اینترنت وایرلس    

نام سرویس سرعت در روز سرعت در بامداد مقدار ترافیک یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
512 کیلوبیت نامحدود 1 مگابیت 512 کیلوبیت نامحدود 67.000 تومان 193.000 تومان 377.000 تومان 721.000 تومان
1 مگابیت نامحدود 2 مگابیت 1 مگابیت نامحدود 123.000 تومان 356.000 تومان 696.000 تومان 1.334.000 تومان
2 مگابیت نامحدود 3.5 مگابیت 2 مگابیت نامحدود 238,000 تومان 692,000 تومان 1,355,000 تومان 2,595,000 تومان
4 مگابیت نامحدود 6.5 مگابیت 4 مگابیت نامحدود 467,000 تومان 1,358,000 تومان 2,659,000 تومان 5,094,000 تومان