تعرفه های اینترنت وایرلس    

نام سرویس حداکثر سرعت مقدار ترافیک مدت اعتبار قیمت مهلت خرید توضیحات
استار پلاس یک ساله
16 مگابیت 100 گیگابایت 365 روز 198.000 تومان نامحدود --
استار پلاس شش ماهه
16 مگابیت 40 گیگابایت 180 روز 99.000 تومان نامحدود --
نام سرویس سرعت در روز سرعت در بامداد مقدار ترافیک مدت اعتبار قیمت مهلت خرید توضیحات
دانلود پلاس 3 ستاره
5 مگابیت 10 مگابیت 500 گیگابایت 30 روز 220.000 تومان نامحدود --
دانلود پلاس 2 ستاره
5 مگابیت 10 مگابیت 200 گیگابایت 30 روز 132.000 تومان نامحدود --
دانلود پلاس 1 ستاره
5 مگابیت 10 مگابیت 100 گیگابایت 30 روز 99.000 تومان نامحدود --
دانلود پلاس 5 مگابیت 10 مگابیت 50 گیگابایت 30 روز 66.000 تومان نامحدود --
دانلود پلاس 5 مگابیت 10 مگابیت 15 گیگابایت 30 روز 39.000 تومان نامحدود --