تعرفه های اینترنت وایرلس    

نام سرویس حداکثر سرعت روزانه سرعت شبانه مقدار ترافیک یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
512 کیلوبیت شبانه رایگان 2.5 مگابیت 400 کیلوبیت 5 گیگابایت 24.000 تومان 69.900 تومان 136.800 تومان 262.100 تومان
1 مگابیت شبانه رایگان 6.5 مگابیت 800 کیلوبیت 9 گیگابایت 35.700 تومان 103.900 تومان 203.500 تومان 389.800 تومان
2 مگابیت شبانه رایگان 9 مگابیت 1600 کیلوبیت 15 گیگابایت 52.800 تومان 153.700 تومان 301.000 تومان 576.600 تومان
5 مگابیت شبانه رایگان 11 مگابیت 3600 کیلوبیت 25 گیگابایت 84,300 تومان 245,200 تومان 480,300 تومان 920,100 تومان