مناطق تحت پوشش بیتل

نمایش نقشه حدود مناطق تحت پوشش منطقه شماره
 کلیک کنید آبادان ، مینوشهر ، شطیط ، رومیله ، شلحه ، حیر ، سادات ، ابوشانک ، خضر ، سلیچ ، کوی فرهنگیان ، کوی بهروز آبادان 1
 کلیک کنید خرمشهر ، منیخ ، کوتشیخ ، طویجات ، کوی آریا ، کوی بهروز ، شهرک صنعتی ، شلمچه خرمشهر 2
 کلیک کنید منیوحی ، حیر ، تنگه ، طره بخاخ ، بخشی از چوئبده منیوحی 3